2016

Generalforsamlingen fandt sted d 22.2.2016, kl 19.                                                        TILBAGE

Fremmødte:
Nancy, Torben, Merete, Aris, Marianne, Annette Hansen, Hans Peter, Gert, Anne Lise, Ricki og Anne Grethe

Nancy bød velkommen.
Gert blev valgt som dirigent, Anne Grethe som referent.

Bestyrelsens beretning:
Vi har haft mange arrangementer i løbet af året, her kan nævnes:
– Spretturs 10 års fødselsdag, d 30.5.2015, hvor der blev afholdt Summer Games.
– Agility med Karoline Preston
– Klubdage:
1) besøg på Bronzealdervej (hvor vi viste hestene frem for de ældre på plejehjemmet)
2) desværre måtte vi pga storm og oversvømmelse aflyse en klubdag nede hos Annette (som havde inviteret os ned forbi i løbet af sommeren, da hendes mini-hest havde fået føl)
3) vi så filmen ’Om heste og mænd’ nede i Meretes gildesal
Bestyrelsens beretning blev godkendt af de fremmødte.

Aflæggelse af revideret regnskab:
Da Anette (kasserer) havde aflyst i sidste øjeblik, måtte Nancy gennemgå regnskabet for året.

Indtægter for året:             4.267,46 kr
Udgifter for året:               10.392,00 kr
————————————————-
Underskud for året:           -6.124,54 kr

Saldo 1.1.2015 var:          14.064,27 kr
Saldo 31.12.2015 var:        9.214,92 kr
————————————————-
Difference                              7.927,27 kr

Regnskabet blev godkendt af de fremmødte. Vi har 34 aktive medlemmer.

Spørgsmålet er om vi skal forhøje kontingentet eller om 150 kr kan dække vores udgifter? Alternativ kunne man lave arrangementer med mere brugerbetaling, for ikke at tære for meget på Spretturs kassebeholdning. Omvendt er skal Sprettur ikke være en overskudsforretning, men blot en klub hvor tingene løber rundt.

Valg til bestyrelsen:
– Nancy (formand) var på valg, og blev genvalgt
– Anette  (kasserer) var på valg, og Anne Grethe blev valgt ind i bestyrelsen. (Anette er flyttet til Djursland)
– Merete blev genvalgt til revisor
– Anette Andersen blev genvalgt som suppleant

Eventuelt:
– inden vi gik i gang med den efterfølgende banko, blev alle enige om at man kun kunne vinde 2 x hovedgevinster, ellers risikerer man at der sidder en person og vinder alle gevinsterne.

– TAK til sponsorerne for alle gevinsterne til vores banko. Marianne vil lægge tekst og billeder op på Spretturs facebooks side.

Kommende arrangementer for 2016:
– d 15.5.2016 kommer Katja Katja Døi Jensen fra Zentaur.dk og underviser os i at arbejde med hesten fra jorden.
Her blev der spurgt til om medlemmer der ikke deltage i kurset, må de møde op og se hvad kurset går ud på + deltage i spisningen osv? Det var alle enige om. Der bliver lavet en tilmeldingsliste for ikke-kursister mht bestilling af mad osv.
– besøg på Bronzealdervej. Denne gang vil der komme en pølsevogn, så deltagerne kan få en hotdog.
– undervisning + videofilm (af hvordan man rider) med Line Søgaard.
– evt. et besøg hos en islænder avler? Se nogle lækre hingste + få en god heste snak?
– overordnet satses der på at der bliver lavet en klubdag hver måned. Klubdage vil blive lagt ind på Facebook.