2018

Generalforsamling, Sprettur Islandshesteklub                                                                               TILBAGE

Dato: 8.3.2019

Fremmødte: Rikke, Berit, Marianne, Hans Peter, Arís, Merete, Nancy, Torben, Annie, Anja, Ricki og Anne Grethe

Dirigent: Rikke

Referent: Arís

Nancy afgav Bestyrelsens beretning og fortale kort om hvad klubben har haft af aktiviteter i løbet af året. Ikke så mange aktiviteter igennem året: – Stutteribesøg ved Tyrevoldsdal – Undervisning med Veronica Rausch – en tur til Harrild Hede – Klubaften med video om hesten Kraftur og hans rejse fra Island.

Regnskabet for året blev kort gennemgået og godkendt.

Indkomne forslag: – Antal bestyrelsesmedlemmer: 4-5 i bestyrelsen, vedtaget en stemmet (ej skriftligt)

– forslag til ændring af kontingentet for klubben: kontingentet fastholdes:150 kr. for et enkelt medlem, 200 kr. for 2 voksne medlemsskaber på samme adresse, 50 kr. for 1 barn (op til 18 år)

Valg af bestyrelse:

– Bestyrelsesmedlem Arís var på valg- ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem Hans Peter var på valg, og blev genvalgt

Næstformand Gert var på valg – ønskede ikke genvalg.

Kasserer Anne Grethe ikke på valg.

Formand Nancy Østergaard ikke på valg.

Revisor Merete var på valg og blev genvalgt.

Suppleant Ricky var på valg og genvalgt.

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev Rikke Dyg og Berit Ginge Bjerborg valgt-

Eventuelt: Forslag til aktiviteter: – mere undervisning med Veronica Rausch – turridning for klubbens medlemmer – Shoppetur til Rideudstyr.com – Clinic m/ Amalie San Pedro – Stutteribesøg (Arís undersøger muligheder) – Katja kursus – hvis man har forslag til aktiviteter til klubben er man velkommen til at henvende sig til bestyrelsen igennem hele året, ikke kun på Generalforsamlingen.

– Generalforsamlingen sluttede og stemningen var god. Herefter gik vi i gang med banko.