2019

Generalforsamling i Sprettur, 28. februar 2020.                                                                TILBAGE

Dagsorden:

Velkommen
Valg af Dirigent & referent
Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af revideret regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg til Bestyrelsen. På valg er:
Nancy Østergaard (ønsker genvalg)
Anne Gerthe (ønsker ikke genvalg)
Hans Peter Bøss (ønsker at fratræde bestyrelsen)
Valg af revisor
Valg af suppleant
Eventuelt

Tilstede var:

Nancy, Lotte, Signe, Rikke, Berit, Vibeke, Pernille, Merete, Annie, Annalise, Torben

Velkommen:

Nancy bød velkommen.

Valg af Dirigent & referent

Annalise blev valgt til dirigent

Vibeke blev valgt som referent

Bestyrelsens beretning

Nancy gav et overblik over de aktiviteter der har været i 2019:

Grundlovsstævnet

Undervisning v. Veronica – ikke med faste intervaller

Undervisning hos Annie

Julefrokost i stormvejr som betød at rideturen inden julefrokosten blev aflyst-

Pt. er vi ca 25 betalende medlemmer.

Formanden håber på lidt mere aktivitet i klubben i 2020

Aflæggelse af revideret regnskab

Annalise gennemgik det reviderede regnskab for Anne Gerthe.

Indestående i Sprettur er vokset fra 5.724,58 til 11.171,61 hvor især afholdelsen af Hyggestævnet d. 5.6.2019 bidrog til denne stigning.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Fastsættelse af kontingent

Efter en del drøften blev det besluttet at kontingentet for Sprettur i 2021 ikke skal ændres i forhold til 2020.

Indkomne forslag

Bestyrelsen havde ikke modtaget forlag der skulle drøftes på mødet.

Valg til Bestyrelsen. På valg er:

Nancy Østergaard (ønsker genvalg)

Blev enstemmigt genvalgt

Anne Gerthe (ønsker ikke genvalg)

Vibeke erstatter Anne Gerthe som kasser i bestyrelsen

Hans Peter Bøss (ønsker at fratræde bestyrelsen)

Annie indtræder i bestyrelsen som erstatning for Hans Peter

Valg af revisor

Merete blev enstemmigt genvalgt som kasser

Valg af suppleant

Lotte blev enstemmigt valgt som suppleant

Eventuelt

Her blev Kompedal turen vendt.

Turen finder sted 23. – 26. april og der er (skal være) et maks på 30 deltagere.

Annie følger op på priser for deltagelse og vender tilbage til Nancy.

Der planlægges en undervisning med Sys Pilegård d. 11. april hvis der er tilslutning nok – det er Påske lørdag så det kan blive svært.

Veronica har tilbudt at komme og lave et stævnekursus – dette arbejdes der videre med.

Rikke undersøger muligheden for at få Birgitte fra Hestematch forbi for at holde foredrag.

Prisen er 3000 / aften.

Tilmeldingen kan evt. åbnes for ikke-Sprettur medlemmer for en merpris.