2021

Generalforsamling i Sprettur,  4/4 – 2022,                                                                     TILBAGE 

med deltagelsen af:

Bestyrelsen: Nancy, Berit, Vibeke, Annie og Rikke

Derudover deltog af medlemmer: Merete, Pernille, Tina, Nanna, Bibi, Annika, Torben, Trine, Aris, Annalise, Anette, Marianne og Karen

Dagsorden:

  1.  Valg af dirigent
  2.  Formandens Beretning
  3.  Aflæggelse af godkendt regnskab
  4.  Fastsættelse af kontingent
  5.  Indkomne forslag
  6.  Valg af bestyrelse, samt suppleant
  7.  Valg af Bilagskontrollant
  8.  Eventuelt

Annalise blev valgt som dirigent.

Nancy berettede om aktiviteter i 2021, ikke mange pga. Corona, men Julefrokosten nåede at blive afholdt.  De nuværende planer for aktiviteter i 2022, er afholdelse af 4 stævner, samt tur til Kompedal.

Regnskabet blev omdelt og gennemgået, og godkendt.

Fastsættelsen af kontingent. Det blev vedtaget af fortsætte uændret med kontingentet for de ca. 45-48 medlemmer.

Der var ingen indkomne forslag

Nancy og Vibeke var på valg, og de modtog begge genvalg. Nanna blev valgt til suppleant. Merete fortsætter således som Bilagskontrollant, og Nancy som formand.

Under evt. blev der spurgt til interessen for Kompedal den 26/5 til 29/5, det var der mange der var interesseret i. Prisen vil være ca. 700 kr. alt efter hvor mange der deltager.                             Stævnerne blev der spurgt til, og følgende kan oplyses:

7/5 er der klubstævne ved Nordal, den 5/6 er det ved Nancy, den 13/8 er det i Kragelund og sidst den 17/9 ved Nordal. Der vil være følgende klasser ved alle 4 stævner, T8 – T5 – T3 – 4,5 – 5,2 – 4,3 – 3 gang og Beautitølt , meget mere om dette bliver udsendt, med diverse regler mm.

Nancy nævnte at det var meget dyrt med en bankkonto i Spretturs navn, de skal have gebyr for alt, og da der ikke er mange penge i klubben, kan de kan nok bruges til noget meget sjovere end betale diverse gebyr i banken. Derfor har Nancy oprette en særskilt konto i sit eget navn, og der blev skrevet under på kontoudtoget fra Nordea, for denne konto af Karen Og Merete, i tilfælde af at der skulle ske noget med formanden.

Mødet hævet