2023

REFERAT SPRETTUR GENERALFORSAMLING 2023.   TILBAGE 

Annalise blev valgt til dirigent.

Generalforsamling blev lovlig indkaldt.

Referent Gitte.

Tilstede: Gitte- Martine- Bente- Bo- Tina- Vibeke- Rikke- Berit- Annie- Merete. Torben- Nancy-Karen-

Marianne- Pernille- Bibi- Nanna- Annette- Annalise-Dorte- Vibe- Søren- Christina- Sofie.

Formanden takker for stort fremmøde til generalforsamling og julefrokost.

Vi er stolte af vi har afholdt 4 stævner i Sprettur 2022. Fået vores første klubmester. Tina.

Mange tak for lån af baner og husly til ryttere/heste. Stor imødekommenhed og hjertevarme.

Vi siger tak til Nordal- Mejlkærgaard- Sondrup strand.

 Kompedallejren 2 gange weekendophold. 

Kasserer Vibeke uddelte godkendt regnskab. Blev også godkendt af fremmødte.

Kontingent uændret. 

Ingen indkomne forslag.

Vi siger tak til Berit og Rikke som træder ud af bestyrelse.

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer Annika og Nanna. Suppleant Karen.

Bestyrelse 2023: Annika – Nanna – Annie – Vibeke – Nancy.

Valg af bilags kontrollant. Merete. 

Under eventuelt:

Ingen Kompedal i 2023. Kompedal i 2024 9-10-11 maj.

Forslag til endagsture 2023 Bindeballe købmandsgård smørrebrød og tur på bindeballestien.

Kompedal – Oens skov – Bygholm – Rosenvold.