Arbejde fra jorden

Arbejde fra jorden ved Katja Katja Døi Jensen fra Zentaur.dk
Indtryk fra dagen med Katja, søndag d 15.5.2016.

Torben gør roundpen klar

Arbejde fra jorden